Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2020

nowaay
00:00
2411 5888

February 16 2020

nowaay
23:52
6089 6248
Reposted frommiischa miischa
nowaay
23:50
6853 9cc3 500
nowaay
23:50
9335 36df 500
Reposted fromverronique verronique viainvincible invincible
nowaay
23:50
nowaay
23:49
0954 f613 500
Reposted frompiehus piehus viaMigotliwa Migotliwa
nowaay
23:48
Reposted fromshakeme shakeme viastylish stylish

February 11 2020

nowaay
22:21
8076 b47b 500
nowaay
22:20
3850 9611 500
nowaay
22:18
nowaay
22:16
7740 df42 500
Poznań, Garbary
nowaay
22:15
7768 2a8e 500
Reposted fromInstagirls Instagirls vialookbook lookbook
nowaay
22:12
Korzystaj. Z pazurami. Dopóki masz czas. Bo potem człowiek się budzi, że los dawał, a on był jak taka dupa. Korzystaj.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatake-care take-care
nowaay
22:12
0785 6ad7 500
Reposted fromQi Qi vialookbook lookbook

February 04 2020

nowaay
01:48
właśnie nadeszło kiedyś i nic się nie zgadza
— Wojciech Kuczok
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viaesperer esperer
nowaay
01:47
Zawsze rób to, co kochasz. Nigdy nie zmuszaj się do ludzi. Nigdy nie zmuszaj ludzi do siebie. Odpuszczaj tych, którzy się zmuszają do ciebie. Albo takich, którzy ci szkodzą. Nie rozmawiaj z tymi, którym nie służy twój głos. Nie pisz do tych, którzy nie czytają twoich wiadomości. Nie wpraszaj się do domów, których progi cię nie zapraszają. Zamykaj oczy, kiedy mijasz obojętność. Nie popijaj winem wódki. 
Bądź dobry i mądry. Nie daj się wycyckać. A przede wszystkim nie narzucaj się.
— Kaja Kowalewska
nowaay
01:47
Osobiście uważam, że człowiek wie, iż był szczęśliwy, jedynie z perspektywy czasu.
— Felicia Yap
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabetterthanlies betterthanlies

February 02 2020

nowaay
18:04
6456 6343
Reposted frommiischa miischa
nowaay
18:02
9147 3924 500
Reposted frommiischa miischa
nowaay
18:01
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl