Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 06 2020

nowaay
16:55
8973 1101 500
Helsinki
Reposted fromSilentRule SilentRule viaMigotliwa Migotliwa

December 30 2019

nowaay
18:43

Wskazówki na życie


  1. Weź pod uwagę, że wielka miłość i wielkie osiągnięcia zawierają w sobie wielkie ryzyko.
  2. Gdy coś tracisz, nie trać tej lekcji.
  3. Stosuj zasadę SSS:
  • Szacunek dla siebie,
  • Szacunek dla innych,
  • Stuprocentowa odpowiedzialność za wszystkie swoje czyny.
 • Pamiętaj, że nie otrzymanie tego co chcesz, jest czasami cudownym łutem szczęścia.
 • Naucz się zasad, tak abyś wiedział jak je właściwie łamać.
 • Nie pozwól, aby mała niezgoda zaburzyła wielką przyjaźń.
 • Kiedy zdasz sobie sprawę, że popełniłeś błąd, natychmiast podejmij kroki, aby go naprawić.
 • Spędzaj trochę czasu samotnie każdego dnia.
 • Bądź otwarty na zmiany, ale nie porzucaj swoich wartości.
 • Pamiętaj, że cisza jest czasami najlepszą odpowiedzią.
 • Prowadź dobre, honorowe życie. Kiedy się zestarzejesz i będziesz je wspominał, przeżyjesz je z radością jeszcze raz.
 • Atmosfera miłości w twoim domu jest podstawą twojego życia.
 • Podczas kłótni z kochanymi osobami, zajmuj się tylko bieżącą sprawą. Nie przywołuj przeszłości.
 • Dziel się swoją wiedzą. To sposób na osiągnięcie nieśmiertelności.
 • Szanuj naszą planetę Ziemię.
 • Raz w roku pojedź do miejsca, w którym jeszcze nie byłeś.
 • Pamiętaj, że najlepsze partnerstwo to takie, w którym wasza wzajemna miłość przewyższa wasze wzajemne potrzeby.
 • Oceniaj swój sukces poprzez to, z czego musiałeś zrezygnować, aby go osiągnąć.
 • Podchodź do miłości i gotowania z beztroskim zaniedbaniem.
 • — Dalai Lama
  Reposted fromstonerr stonerr viakatastrofo katastrofo
  nowaay
  12:10
  0953 e7bb
  nowaay
  12:10
  2086 ae05 500
  Reposted fromverronique verronique viaQOH1984 QOH1984

  December 29 2019

  nowaay
  00:09
  4670 030f
  Reposted frombrainless brainless viakatastrofo katastrofo
  nowaay
  00:07
  7091 c485 500
  Reposted fromhrafn hrafn viaEtien Etien
  nowaay
  00:03
  2486 e79f
  Reposted fromkarahippie karahippie viaEtien Etien
  nowaay
  00:02

  Kłębiło się we mnie mnóstwo emocji, z których połączenia nic nie wynikało, tylko jakaś drętwota, brak uczuć wywołany nadmiarem uczuć.

  — Hanya Yanagihara
  Reposted fromaleander aleander viaEtien Etien
  nowaay
  00:02
  8810 2b28 500
  Reposted fromsilkdreams silkdreams viatake-care take-care
  nowaay
  00:01
  Nigdy nie pozwól by kobieta, która Cię kocha, płakała z Twojego powodu. Życie, rozliczy Cię z każdej łzy.
  — Maciej Wiszniewski
  Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatake-care take-care
  nowaay
  00:01
  2702 4779
  Reposted fromhrafn hrafn viamefir mefir

  December 28 2019

  nowaay
  23:49
  0413 d0ac 500
  Reposted frommiischa miischa
  nowaay
  23:44
  Mam ochotę się wtulić, tak z całej siły, w kogoś, komu mogę zaufać (…) Chciałabym pozostać w tej pozycji wiele, wiele godzin, aż spłynie ze mnie cały gniew, bunt, cały ten cholerny, wielotonowy smutek.
  — A.Olejnik
  Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaaksamitt aksamitt
  nowaay
  23:44
  Żeby współczuć , trzeba być samemu słabym i znać cierpienie; trzeba upaść, przewrócić się, trzeba umieć płakać.
  — O. Tokarczuk
  Reposted fromparrtyzant parrtyzant viaaksamitt aksamitt
  nowaay
  23:43
  Przyznajmy to sobie szczerze – każda z nas setki razy robiła dobrą minę do złej gry – żeby kogoś nie urazić, nie zniechęcić do siebie, nie przestraszyć. Nie obciążać swoimi problemami, nie zwracać na siebie uwagi. Ale pamiętaj – też masz prawo nie wyrabiać. Nie mieć siły. Mieć dość. Masz prawo do chwili słabości. Do tego, żeby Cię ktoś przytulił, zamiast ponownie strzelić Ci w twarz.
  — "Cyniczny szept"
  Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaksamitt aksamitt
  nowaay
  23:43
  6422 f232
  Reposted fromkarmacoma karmacoma viadoubleespresso doubleespresso
  nowaay
  23:42
  7104 ef4a
  Reposted frommiischa miischa
  nowaay
  23:40
  Reposted fromshakeme shakeme viasilkdreams silkdreams
  nowaay
  23:40
  proszę Cię bądź
  cicho i chodź
  uciekniemy gdzieś daleko
  — Krzysztof Zalewski, Luka
  nowaay
  23:40
  Jedźmy gdzieś, błagam. Potrzebuję ucieczki, oderwania, zapomnienia.
  — jestem zmęczona
  Reposted frompassionative passionative viatake-care take-care
  Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
  Could not load more posts
  Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
  Just a second, loading more posts...
  You've reached the end.

  Don't be the product, buy the product!

  Schweinderl