Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2020

nowaay
13:45
Przytulam się do niego i jest mi tak, jakbym po długiej podróży wróciła w miejsce, za którym tęskniłam przez całe życie.
— Lori Nelson Spielman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamiischa miischa
nowaay
13:38
5629 5588
Reposted frommiischa miischa

March 28 2020

nowaay
21:17
7173 8699
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamiischa miischa
nowaay
21:07
2331 6e6d 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialottee lottee

March 24 2020

nowaay
14:59
9758 4b6f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaEtien Etien
nowaay
14:58
Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown
nowaay
14:58
nowaay
13:28
7306 bfb6 500
Rzeczy które zrozumiałem jako dorosły
Reposted fromdobry dobry vianadelle nadelle
nowaay
13:25
8003 b4dd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianadelle nadelle
nowaay
13:20
3058 17e3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabetterthanlies betterthanlies
13:13
nowaay
12:55
1622 664e 500
nowaay
12:54
nowaay
12:53
nowaay
12:52
nowaay
12:50
0140 c481 500
nowaay
12:50
5940 cff4
Reposted fromsouvenirs1 souvenirs1 viaSmerfMaruda SmerfMaruda
nowaay
12:49
8916 e75f
Reposted fromiamstrong iamstrong viatake-care take-care
nowaay
12:49
8503 cfd9
Reposted frommiischa miischa

February 22 2020

nowaay
21:45
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl