Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2018

nowaay
18:48
2563 aa9d
Reposted fromEtnigos Etnigos viawrazliwa wrazliwa

March 13 2018

nowaay
19:41
3814 1b01
Reposted fromnezavisan nezavisan viajointskurwysyn jointskurwysyn
nowaay
19:36

Związek przypomina ćwiczenie na zaufanie, w którym masz upaść w tył, ufając, że partner cię chwyci.

Może chwycić, a może tego nie zrobić. I wtedy jebniesz boleśnie o podłogę. A najgorsze jest to, że w trakcie lotu nie masz wpływu na nic. Czyli lęk jest. 

Jesteśmy zdezorientowani. Niepewni jutra. Cierpimy na specyficzną odmianę rotawirusa. Z jednej strony boimy się, że stracimy miłość, jeśli nie zaryzykujemy. Z drugiej będąc w związku boimy się, że to nie to. Dlatego tak trudno się zdecydować na bycie z kimś. Dlatego tak wiele osób zamiast być parą, tylko bawi się w bycie parą. Bo fajnie się razem ogląda filmy i jest z kim na narty pojechać. Tak naprawdę, zaś, niewiele o sobie wiedzą, a boją się zapytać. To, że masz z kimś kota albo psa o niczym nie świadczy.

Wzorować się też nie ma za specjalnie na kim. Mama i tata, w większości przypadków, nie byli najlepszym przykładem udanego związku.

Relacje w związkach są teraz jak piosenki Sylwii Grzeszczak. La, la, la i chuj. Znaczy się płytkie i krótkie.

— Piotr C. https://pokolenieikea.com/2017/03/27/jak-odbudowac-zjebany-zwiazek-czesc-1/#more-3265
Reposted frompanikea panikea viakindofnightmare kindofnightmare

March 14 2018

nowaay
18:48
2563 aa9d
Reposted fromEtnigos Etnigos viawrazliwa wrazliwa

March 13 2018

nowaay
19:41
3814 1b01
Reposted fromnezavisan nezavisan viajointskurwysyn jointskurwysyn

March 14 2018

nowaay
18:48
2563 aa9d
Reposted fromEtnigos Etnigos viawrazliwa wrazliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl