Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2018

nowaay
12:28
8307 02c4
Reposted frommoai moai viabetterthanlies betterthanlies
nowaay
12:27
0329 5d2c
Jeden z najsmutniejszych gifów świata

July 17 2018

nowaay
21:47
3429 c548 500
Reposted fromanko25 anko25 viainvincible invincible

July 15 2018

nowaay
22:55
To, jak traktują Cię inni - to ich karma. Sposób, w jaki reagujesz - to Twoja karma.
— Wayne Dyer
Reposted fromkrn krn viamalinowowa malinowowa
nowaay
22:53
7025 42c0 500
Reposted fromnazarena nazarena viamalinowowa malinowowa

July 14 2018

nowaay
13:15
Żeby uleczyć ranę, musisz przestać ją dotykać.
Reposted fromxalchemic xalchemic viasmutnazupa smutnazupa

July 13 2018

nowaay
22:08
nowaay
22:08
4704 e80e
nowaay
21:45
Zrośniesz się. To tylko kwestia czasu. Niech upłynie trochę wody, deszczu, łez i wina. A potem przyjdzie nowe życie i nowe słońce i nie będziesz już płakać za mostami, które spaliły się albo runęły w przepaść.
— Kaja Kowalewska
nowaay
21:45
5740 a1b3
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaMigotliwa Migotliwa
nowaay
21:45
Naucz się być z samym sobą, a będziesz umiał być z drugą osobą.
http://seeik.pl
Reposted fromSEEiK SEEiK viakindofnightmare kindofnightmare

June 14 2018

nowaay
01:17
Wcale nie chodzi o fizyczność, o namiętne pocałunki i dotyk, który sprawia, że masz gęsią skórkę na całym ciele. To wszystko jest ważne, ale nie najważniejsze.  Chodzi o to, żeby mieć w drugiej osobie partnera, kogoś, kto Cię wspiera bez względu na wszystko, kto Cię zrozumie, nawet jeśli ma odmienne zdanie. Chodzi o to, żebyście dyskutowali, kłócili się, bronili swoich poglądów, żebyście poznawali swoje pasje, nie zamykali się w czterech ścianach, ma być ciekawie, ma się dziać.  Chodzi o to, by spotkać taką osobę, która sprawi, że będziesz chciał być lepszym człowiekiem. I która Ci w tym pomoże."
— A. Macdonald
nowaay
01:15
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaSmerfMaruda SmerfMaruda
nowaay
01:14
Śniło mi się, że poznałam Cię wcześniej.
Reposted fromPoranny Poranny viaoutoflove outoflove

June 13 2018

nowaay
23:27
2489 158a 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
nowaay
23:27
2509 36fc 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
nowaay
23:27
2519 c2d8
Reposted fromcalifornia-love california-love
nowaay
23:27
Jeśli masz zrobić coś złego, zrób to dobrze!
— Joey Tribbiani, "Przyjaciele"
Reposted fromcudoku cudoku viaoutoflove outoflove
nowaay
23:27
4111 0199 500
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaoutoflove outoflove
23:26
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl