Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2017

nowaay
19:44
6588 efb7 500
nowaay
19:29
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''

April 15 2017

nowaay
20:12
nowaay
20:12
nowaay
19:57
nowaay
19:56
3334 33ab
Reposted fromkarahippie karahippie viasomebunny somebunny
nowaay
19:55
My, kobiety, jesteśmy dziś samodzielne i silne, ale pod koniec dnia, potrzebujemy przy sobie silnego mężczyzny o romantycznej duszy.
— Joanna Przetakiewicz
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaxannabelle xannabelle
nowaay
19:55
6651 0e90 500
Reposted frommslexi mslexi
nowaay
19:54
- Wiem, że będzie ci ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.

~Marek Hłasko
— true story!!
nowaay
19:54
Ona z tych, co szybciej uwierzą w nieszczęście niż w szczęście. Prawdziwa słowiańska dusza.”
— "Mała Moskwa"
Reposted fromweightless weightless viamslexi mslexi
19:53

Sometimes I just talk to myself in English.

April 10 2017

nowaay
18:01
Jedno się układa to drugie się pierdoli
— Michał Juszczyk
Reposted fromreksi0 reksi0 viatoniewszystko toniewszystko

April 03 2017

nowaay
18:36
3627 01dc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainsanelife insanelife
nowaay
18:36
6478 646d 500

Reposted fromprzemeksic przemeksic viaRozaa Rozaa
nowaay
18:34
nowaay
18:34
nienawidzę słów "inni mają gorzej", bo każdy, choć raz w życiu przeżywał swój własny koniec świata.
Reposted frommefir mefir viatoniewszystko toniewszystko

April 02 2017

nowaay
18:04
7706 64e4 500
Reposted fromrol rol viamslexi mslexi
nowaay
18:04
3034 b5c8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamslexi mslexi
18:03
9724 12ec

hackedbysombra:

cutepetplanet:

A polar bear cub discovering the joy of bubbles

Oh my gosh baby

Reposted fromtron tron viatoniewszystko toniewszystko
nowaay
18:03
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl