Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2017

nowaay
00:14
Jestem chora na ''wszyscy są ode mnie lepsi''...
— przewlekle chora
nowaay
00:12

Boję się pamięci o tych wszystkich ludziach, z którymi coś mnie łączyło, a z którymi rozdzieliło mnie milczenie.

— Jarosław Borszewicz
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatoniewszystko toniewszystko
nowaay
00:10
Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous
Reposted frominpassing inpassing vialottee lottee

June 12 2017

nowaay
18:13
8494 0dd8
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoutoflove outoflove
nowaay
18:12

  Trzeba mieć dużo odwagi, żeby wyjechać naprawdę.

— Marcin Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viaaks aks

May 21 2017

nowaay
21:38
21:38
21:38
6623 6fc9 500
nowaay
19:29
7707 f2ac
Reposted fromoutoflove outoflove
nowaay
19:26
6133 b857
nowaay
19:26
5361 09a1
Reposted fromPoranny Poranny viabrzask brzask
19:26
2621 40c4

toffeely:

t o f f e e l y

Reposted frompuremindx puremindx viabrzask brzask
nowaay
19:25
19:18
7305 020c
Reposted fromamatore amatore viaPrzygnebiona Przygnebiona
nowaay
19:16
9528 bfcd
Reposted fromthegirl thegirl viatoniewszystko toniewszystko
nowaay
19:06
Obchodzi mnie tylko, żeby być człowiekiem.
— A. Camus "Dżuma"
Reposted fromobliviate obliviate viamefir mefir
nowaay
19:02
Prawdziwy związek to nie symbioza, ale współpraca dwóch wolnych, świadomych istot.
— A. Jodorowsky
Reposted fromstonerr stonerr viaoutoflove outoflove
nowaay
19:02
nowaay
19:01
3392 b9a8
nowaay
19:00
4168 3428 500
Reposted frompiehus piehus viamiodzio- miodzio-
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl