Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2018

nowaay
18:48
2563 aa9d
Reposted fromEtnigos Etnigos viawrazliwa wrazliwa

March 13 2018

nowaay
19:41
3814 1b01
Reposted fromnezavisan nezavisan viajointskurwysyn jointskurwysyn
nowaay
19:36

Związek przypomina ćwiczenie na zaufanie, w którym masz upaść w tył, ufając, że partner cię chwyci.

Może chwycić, a może tego nie zrobić. I wtedy jebniesz boleśnie o podłogę. A najgorsze jest to, że w trakcie lotu nie masz wpływu na nic. Czyli lęk jest. 

Jesteśmy zdezorientowani. Niepewni jutra. Cierpimy na specyficzną odmianę rotawirusa. Z jednej strony boimy się, że stracimy miłość, jeśli nie zaryzykujemy. Z drugiej będąc w związku boimy się, że to nie to. Dlatego tak trudno się zdecydować na bycie z kimś. Dlatego tak wiele osób zamiast być parą, tylko bawi się w bycie parą. Bo fajnie się razem ogląda filmy i jest z kim na narty pojechać. Tak naprawdę, zaś, niewiele o sobie wiedzą, a boją się zapytać. To, że masz z kimś kota albo psa o niczym nie świadczy.

Wzorować się też nie ma za specjalnie na kim. Mama i tata, w większości przypadków, nie byli najlepszym przykładem udanego związku.

Relacje w związkach są teraz jak piosenki Sylwii Grzeszczak. La, la, la i chuj. Znaczy się płytkie i krótkie.

— Piotr C. https://pokolenieikea.com/2017/03/27/jak-odbudowac-zjebany-zwiazek-czesc-1/#more-3265
Reposted frompanikea panikea viakindofnightmare kindofnightmare

March 07 2018

nowaay
17:26
2264 8bdb 500
Reposted fromdobby dobby viaSmerfMaruda SmerfMaruda
nowaay
16:57
3458 0a63
Reposted fromretro-girl retro-girl viastylish stylish
nowaay
16:55
8939 cfdc
Reposted fromzciach zciach viaoutoflove outoflove
nowaay
16:22
Reposted fromkriokineza kriokineza viastylish stylish
nowaay
16:22
5510 8389
my spirit animal
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakatastrofo katastrofo
nowaay
16:19
4054 f753
Reposted fromkarahippie karahippie viakatastrofo katastrofo
nowaay
16:18
9756 83ee
Reposted fromsosna sosna viakatastrofo katastrofo
nowaay
16:15
nowaay
16:12
nowaay
16:11
4334 541d
Reposted frommisiapa misiapa viakatastrofo katastrofo
nowaay
16:08
7016 f295 500
Reposted from2017 2017 vialookbook lookbook
nowaay
15:57
3726 233b
Reposted fromspring-flow spring-flow viaoutoflove outoflove
nowaay
15:57
7432 66c2 500
Reposted fromoutoflove outoflove

March 06 2018

nowaay
20:08

Będę cię doprowadzał do wściekłej kurwicy, będziesz przeze mnie ryczeć, będziemy spędzać godziny na długim wyjaśnianiu co kto miał na myśli, będziemy przyrzekać sobie poprawę i nic z tego więcej nie wyjdzie.

— Tak!
Reposted fromcarre carre viakatastrofo katastrofo
nowaay
19:59
7016 f295 500
Reposted from2017 2017 vialookbook lookbook

March 03 2018

nowaay
17:57
0956 2688
Reposted fromkarahippie karahippie viaEtien Etien
17:56

I'm a morning person if you wake me up with sex.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl