Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2018

nowaay
11:45
Dziwne to uczucie, spotkać kogoś w życiu i pierwszy raz pomyśleć "fajnie byłoby stworzyć razem dom" i uczynić go wyjątkowym miejscem pełnym miłości taką bezpieczną przystanią
— hyphaeoflove
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove

April 11 2018

nowaay
09:14
0083 fa59
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaoutoflove outoflove
nowaay
09:14
To normalne jest że, wdychając powietrze
wydychasz w przestrzeń zmartwienia i presje.
— "Sentymenty w magazynie wspomnień"

April 07 2018

nowaay
08:46
8137 6af1 500
nowaay
08:46
9465 2ecd 500
top
Reposted fromsponzy sponzy viaBeLikeBlair BeLikeBlair
nowaay
08:46
0423 69b8 500
nowaay
08:45
0417 e486
nowaay
08:45
0378 75c5 500
nowaay
08:45
9423 3812
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaBeLikeBlair BeLikeBlair
nowaay
08:42
Kto umie czekać, wszystkiego się doczeka.
— Romeo i Julia
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl vialottee lottee

April 05 2018

nowaay
16:49
nowaay
16:46
Kto umie czekać, wszystkiego się doczeka.
— Romeo i Julia

April 04 2018

nowaay
13:57
8214 d9e4 500
Reposted fromdatfeel datfeel viaMigotliwa Migotliwa
nowaay
13:57
Podobno nie wszystko można odzyskać. I nie każde niebo można naprawić.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromaletodelio aletodelio viaoutoflove outoflove

March 29 2018

nowaay
10:37
Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.
— Remigiusz Mróz - "Testament"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasomebunny somebunny

March 28 2018

nowaay
20:23
9835 a2c9 500
nowaay
18:58
nowaay
18:53
8843 a3ee
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaEtien Etien
nowaay
18:52
2016 1f20 500
Aleksandra Wądołowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadepresja depresja
nowaay
18:52
5112 5e0a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatake-care take-care
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl