Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2019

nowaay
04:40
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frombreakingdown breakingdown vianadelle nadelle
nowaay
04:40
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki vianadelle nadelle
nowaay
04:39
Reposted fromshakeme shakeme viadoubleespresso doubleespresso
nowaay
04:39
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viaostatni ostatni
nowaay
04:39
I nigdy, ale to nigdy nie wolno Ci rezygnować z własnego, psychicznego komfortu dla czyjejś wygody. To, że ludzie mają względem Ciebie jakieś dziwne oczekiwania, to ich problem, nie Twój. Nie odpowiadasz za to, co sobie ubzdurali, nie jesteś też produktem z fabryki, żeby wyjść idealnie odlana jak z formy.
www.wyrwanezkontekstu.pl
Reposted fromnivea nivea viaostatni ostatni

July 11 2019

nowaay
19:51
1058 f8d2 500
Reposted fromowca owca viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
nowaay
19:48
3114 4d6a
Reposted fromkarsina karsina viasilkdreams silkdreams
nowaay
19:48
5265 3ffb 500
Reposted fromshapeless shapeless viasilkdreams silkdreams
nowaay
19:46
5924 b5b4
Reposted fromaskman askman viamalinowowa malinowowa
nowaay
19:44
Stojący w porcie statek jest bezpieczny, ale statków nie buduje się po to, aby stały w portach.
— Grace Hopper
Reposted fromane ane viaEtien Etien
nowaay
19:44
6368 16f4 500
Reposted fromKacSousse KacSousse viamefir mefir
nowaay
19:44
0785 43ab 500
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viamefir mefir
nowaay
19:43
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna
nowaay
19:43
5103 1cee 500
Reposted fromnyaako nyaako viadoubleespresso doubleespresso

July 09 2019

nowaay
20:40
8914 7572 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamefir mefir
nowaay
20:39
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamefir mefir
nowaay
20:39

"Czasu dłońmi nie zatrzymasz. Ludzi, którzy nie chcą być w twoim życiu, też nie. Dłońmi nie dasz rady. Groźbami staniesz się śmieszny. Prośbą naiwny. Tylko właściwy człowiek będzie chciał zostać przy tobie, kiedy nie zrobisz nic. Nie będziesz walczył, nie będziesz błagał, nie będziesz straszył. Czasem milczenie mówi nam najwięcej i najgłośniej. Milczenie to złoto. Pokazuje naszą wartość w oczach innych."

— ?
Reposted fromnatelle natelle viamefir mefir
nowaay
20:37
Kto ci powiedział, że wolno się przyzwyczajać? 
Kto ci powiedział, że cokolwiek jest na zawsze? 
Czy nikt ci nie powiedział, że nie będziesz nigdy 
w świecie czuł się jak u siebie w domu?
— Stanisław Barańczak , „ jeżeli porcelana to wyłącznie taka "
Reposted bylenifca lenifca
nowaay
20:33

We mnie

Problem jest na pewno we mnie,

Nie doszukuj się go w sobie,

W tobie wszystko jest okay.

— Dawid Podsiadło, Nie ma fal
Reposted frommpakompabiempata mpakompabiempata viaeyot eyot
nowaay
20:33
Jestem klasyczną choleryczką. Taką, co wybucha i gaśnie i potem w ogóle nie wie, o co chodziło.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl