Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2017

nowaay
11:39
nowaay
11:38
4232 14dc
Reposted fromkarahippie karahippie viakatastrofo katastrofo
nowaay
11:38
nowaay
10:19
3496 5161 500
 Bones of Love
Reposted fromEmisja Emisja viaPrzygnebiona Przygnebiona

December 01 2017

nowaay
02:51
Czas potrafi sprawić, że rany wygoją się, ale pozostanie w nas blizna pamięci zdarzenia. 
— wieczorem
Reposted fromssozs ssozs viamalinowowa malinowowa
nowaay
02:51
Wszyscy od czasu do czasu się gubimy. Jednak trzeba wierzyć,że warto się szukać ...
— Stokrotki w śniegu
Reposted fromIriss Iriss viamalinowowa malinowowa

November 29 2017

nowaay
22:21
6341 a8c7 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
nowaay
22:21
6345 a54c
Reposted fromcalifornia-love california-love
nowaay
22:20
Nie każdy może być filozofem, ale każdy w swoim własnym interesie powinien pół godziny tygodniowo myśleć.
— Mariusz Szczygieł - Gottland.
Reposted fromnutt nutt viaostatni ostatni
22:20
8065 7235 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viakatastrofo katastrofo
22:20
4216 33e5
Reposted fromekelias ekelias viakatastrofo katastrofo
nowaay
22:18
6320 2d01 500
nowaay
22:18
2827 6eb5
Reposted fromironicdreams ironicdreams viaoutoflove outoflove
nowaay
22:15
5457 4edc 500
Reposted fromgrobson grobson viatoniewszystko toniewszystko
nowaay
22:15
5752 414b
Reposted fromGIFer GIFer viatoniewszystko toniewszystko
nowaay
22:14
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush
nowaay
22:14
6848 ce3d 500
M.Hłasko "Listy"
nowaay
22:13
Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem, a kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce.
— Hłasko
Reposted fromsfeter sfeter viamalinowowa malinowowa
nowaay
22:11
9714 fa8d 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
nowaay
22:11
4878 6343 500
Reposted fromzrazik zrazik viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl